بستن
FA EN AR RU FR CHI

امور مالی و شهریه

شهریه سال تحصیلی ۹8 – ۹7

ویژگی های دوره آموزشی:

۱- تحصیل در پردیس دانشگاه طبق برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد.

۲- پذیرفته شدگان ملزم به رعایت قوانین و ضوابط دانشگاه و پردیس دانشگاهی خواهند بود.

۳- دوره تحصیلی بصورت حضوری و تمام وقت و در پردیس دانشگاهی خواهد بود.

۴- به دانش آموختگان این دوره مدرک رسمی دانشگاه گیلان با قید ( پردیس دانشگاه) اعطا خواهد شد.

۵- کارمندان دولت در صورت قبولی باید حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع( با امضای بالاترین مقام مسئول) را ارایه نمایند.

 

توجه:

– شهریه اعلام شده فوق شامل هزینه های اسکان، ایاب و ذهاب، تغذیه و سایر هزینه های دانشجویی نمی باشد.

– در صورت انصراف یا اخراج دانشجو در هریک از مراحل تحصیل و به هردلیل، وجوه دریافتی از دانشجو بابت شهریه به وی مسترد نخواهد شد و برای تسویه حساب حداقل به میزان نصف شهریه ثابت و متغیر تمام دوره از دانشجو اخذ خواهد شد.

جدول شهریه

 

           
           
         
           
         

 

 

شهریه دکتری ۹۶

شهریه کارشناسی ارشد ۹۶