بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

تماس با پردیس دانشگاهی

 آدرس : رشت ، بلوار حافظ ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر)

 پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

  کدپستی : ۸۴۴۷۵ – ۴۱۴۴۷

 تلفن سانترال پردیس دانشگاهی :  ۳۳۳۲۳۰۴۰،۴۱،۴۳ -۰۱۳

 دفتر ریاست : ۳۳۳۲۱۹۹۹-۰۱۳     دور نگار : ۳۳۳۲۷۰۲۲-۰۱۳

 دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی : ۳۳۳۲۴۵۲۱-۰۱۳

 امور عمومی : ۳۳۳۲۰۰۱۰-۰۱۳

 امور مالی و حسابداری : ۳۳۳۳۱۲۷۸-۰۱۳

 کارشناس پژوهشی : ۳۳۳۴۴۴۶۱-۰۱۳

 کارشناس آموزش رشته های فنی : ۳۳۳۳۵۶۵۳-۰۱۳

 کارشناس آموزش رشته های تربیت بدنی،علوم پایه،انسانی و شهرسازی و طراحی شهری: ۳۳۳۳۳۵۷۹ -۰۱۳