بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با پردیس دانشگاهی

آدرس : رشت ، بلوار حافظ ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر) - پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

 کدپستی : ۸۴۴۷۵ – ۴۱۴۴۷

 تلفن سانترال پردیس دانشگاهی :  ۳۳۳۲۳۰۴۰،۴۱،۴۳ -۰۱۳

 دور نگار : ۳۳۳۲۷۰۲۲-۰۱۳

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم
آقای دکتر سیدسیامک اشرف تالش رییس پردیس دانشگاهی 33321999
آقای دکتر مهرداد نیکوی معاون آموزشی و پژوهشی 33324521
آقای دکتر بهروز حیدری معاون اجرایی و آموزش های آزاد 33335651
آقای محمدابراهیم ذاکری مدیر امور عمومی 33320010
خانم سیده زهرا علوی فومنی مدیر آموزش 33324041
خانم نرگس معمار کارشناس آموزش 33333579
خانم فاطمه خلیفه کارشناس آموزش 33335653
آقای محمدرضا محسنی کارشناس آموزش 33335653
آقای حسن کیوان فر کارشناس آموزش های آزاد 33331279
خانم منصوره جهانتاب عامل مالی (حسابدار) 33331278
آقای حمید علیزاده انباردار و امین اموال 33323040
آقای فریدون مهدوی مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه 33321999
آقای علی اوستی کارپرداز 33323040
خانم مریم محسن خواه امور رایانه 33320567
آقای محمدباقر حق پرست امور رایانه 33320567