بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با پردیس دانشگاهی

 آدرس : رشت ، بلوار حافظ ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر)

 پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

  کدپستی : ۸۴۴۷۵ – ۴۱۴۴۷

 تلفن سانترال پردیس دانشگاهی :  ۳۳۳۲۳۰۴۰،۴۱،۴۳ -۰۱۳

 دفتر ریاست : ۳۳۳۲۱۹۹۹-۰۱۳     دور نگار : ۳۳۳۲۷۰۲۲-۰۱۳

 دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی : ۳۳۳۲۴۵۲۱-۰۱۳

 امور عمومی : ۳۳۳۲۰۰۱۰-۰۱۳

 امور مالی و حسابداری : ۳۳۳۳۱۲۷۸-۰۱۳

 مدیر آموزش : 33324041-013

 کارشناس آموزش رشته های تربیت بدنی،علوم پایه: ۳۳۳۳۳۵۷۹ -۰۱۳

 کارشناس آموزش رشته های فنی ، معماری : 33335653-۰۱۳

 کارشناس آموزش رشته های علوم انسانی : 33324041-013