بخش اول فرم هایی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد (قبل از دفاع)

آیین نامه ارشد جدید ۹۴

فرم تاییدیه حضور در سه جلسه دفاع

ضوابط نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد(آخرین بروزرسانی ۸/۸/۹۵)

برگ ارزشیابی پایان نامه  فایل پیوست

تعهد نامه اصالت پایان‌نامه صورتجلسه انگلیسی دفاع از پایان نامه صورتجلسه فارسی دفاع از پایان¬نامة مقطع کارشناسی ارشد (کشاورزی ، پایه، فنی)

تعهد نامه اصالت پایان‌نامه صورتجلسه انگلیسی دفاع از پایان نامه صورتجلسه فارسی دفاع از پایان¬نامة مقطع کارشناسی ارشد (معماری، انسانی)

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم تصويب پروپوزال (جديد - آبان 1402)

فرم تایید مقاله

فرم تغییر شیوه آموزشی

فرم مجوز دفاع از پایان نامه

گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های ارشد

صورتجلسه اصلاح عنوان پایان نامه

فرم اصلاح عنوان پایان نامه

فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع کارشناسی ارشد تا تسویه حساب

فرم تایید اصلاحات پایان نامه

فرایند تصویب ، انجام و دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

بخش دوم فرم هایی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد (بعد از دفاع)

برگ کنترل و تحویل پایان نامه

فرم تسویه حساب دانشجویان دانش آموخته تا پایان اسفند ۱۳۹۳

فرم ثبت و توصیف پایان نامه

فرم تایید اصلاحات پایان نامه

فرم تسویه حساب ویژه دانشجویان رشته کشاورزی

 

سایر فرم ها:

فرآیند تصویب و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

الگوی تهیه لوح فشرده متن پایان نامه

فرم های پیش از جلسه دفاع از رساله :

اصلاح عنوان رساله

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های دکتری

فرم تصويب پروپوزال (جديد - آبان 1402)

صورتجلسه اصلاح عنوان رساله

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد عنوان رساله دکتری

فرم اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

فرم گواهی مقاله

 

فرم های بعد از دفاع:

فرم تسویه حساب ویژه دانشجویان رشته کشاورزی

 

فرمهای مربوط به دفاع از رساله :

 صورتجلسه دفاع و تعهد نامه

 ارزشیابی نمره

 

سایر فرم های ضروری

آیین نامه آموزشی دکتری – ۸

فرم تسهیلات پزشکی

آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های دکتری

الگوی تهیه لوح فشرده متن رساله

برگ کنترل و تحویل رساله

جدول همترازی آزمون زبان

دستورالعمل وام دانشجویان دکتری

فرم گزارش وضعیت تحصیلی

مدارک لازم جهت استفاده دانشجویان دکتری ازفرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در سال ۹۴

کار برگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی

form1 تعیین استاد راهنما

form2 درخواست مجوز برگزاری آزمون جامع

form4 اعلام مشروح نتیجه آزمون جامع(اول/دوم) به دانشکده

guilan.ac.ir/…/form-5-صورتجلسه-ارزیابی-آزمون-جامع-.doc

form6 اعلام نتیجه قبولی آزمون جامع به دانشجو

form7 اعلام نتیجه عدم قبولی در اولین آزمون جامع به دانشجو

form8 اعلام نتیجه عدم قبولی در دومین آزمون جامع به دانشجو

form9 تقاضای دفاع از پیشنهاد عنوان رساله

form10 نتیجه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد رساله

form11 گزارش کتبی پیشرفت کار دانشجو به استاد راهنما

form12_فرم درخواست صدور مجوز دفاع رساله دکتری

form13

form14

form15

form16

form17

form18 دعوت از داور مدعو خارجی

form19 برگ ارزشیابی پایان نامه دکتری

form20 صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

form21 گزارش ناظر منتخب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ریاست شورا

form22 اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

ضوابط نگارش رساله دکتری (آخرین بروزرسانی ۸/۸/۹۵)

دعوت از هیأت داوران جلسه دفاع دکتری_

روند انجام

فرم ثبت و توصیف پایان نامه دکتری

کاربرگ مشخصات دانشجو

​​​​​​​فرم اعلام نظر استاد راهنما در خصوص تمدید سنوات (به روز شده در دی ماه 1402)