آدرس : رشت ، بلوار حافظ ، خیابان ملت، روبروی پارک قدس (پارک شهر) - پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

 کدپستی : ۸۴۴۷۵ – ۴۱۴۴۷

 تلفن سانترال پردیس دانشگاهی :  ۳۳۳۲۳۰۴۰،۴۱،۴۳ -۰۱۳

 دور نگار : ۳۳۳۲۷۰۲۲-۰۱۳

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره مستقیم

خانم دکتر مرجان عباسی رییس پردیس دانشگاهی، آموزش‌های آزاد و مجازی 33321999
خانم دکتر صفورا اسدی معاون آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی و آموزش‌های مجازی 33324521
آقای دکتر محمدرضا خالدیان معاون اجرایی و آموزش های آزاد 33335651
آقای یاسر نوروزی مدیر امور عمومی 33320010
خانم دکتر نرگس معمار مدیر آموزش پردیس و آموزش‌های مجازی 33324041
خانم زهره نعمتی مسئول دفتر ریاست 33321999
آقای محمدباقر حق پرست کارشناس آموزش (دانشکده مکانیک، دانشکده معماری و شهرسازی و دانشکده تربیت بدنی) 33335653
آقای محمدرضا رمضانپور کارشناس آموزش ( مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر) 33335653
خانم پریوا نعمتی کارشناس آموزش (زبان انگلیسی، روانشناسی، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی) 33333579
آقای محمدرضا محسنی مسئول امور کلاس‌ها -
آقای حسن کیوان فر کارشناس مسئول آموزش های آزاد 33331279
خانم منصوره جهانتاب عامل مالی (حسابدار) 33331278
آقای حمید علیزاده انباردار و امین اموال 33323040
آقای فریدون مهدوی دبیرخانه 33321999
آقای محمدباقر حق پرست امور رایانه 33320567

 

Responsive Image