رشته های آموزشی پردیس دانشگاهی

مقالات

جستجوی مقالات در نشریات چاپ شده دانشگاه گیلان

نحوه صحیح درج آدرس پردیس دانشگاهی در مقاله های فارسی و انگلیسی

فارسی لاتین

گروه…..

پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان

رشت

ایران

…..Department of

University Campus2

University of Guilan

 Rasht

Iran

 

نمونه الگو

نشریه های معتبر، نامعتبر و ISC

نشریه های معتبر، نامعتبر و ISC (منبع:معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان)