درباره پردیس دانشگاهی

گروه های آموزشی

پردیس دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، مجری  گروه های آموزشی با گرایش های زیر می باشد :

 

کارشناسی ارشد پردیس :

 1. گروه مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)
 2. گروه مهندسی عمران (گرایش های سازه، راه  و ترابری، ژئوتکنیک و مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی)
 3. گروه مهندسی برق (گرایش های سیستم های قدرت، سیستم های الکترونیک دیجیتال، مخابرات سیستم)
 4. گروه مهندسی مکانیک (گرایش های تبدیل انرژی، طراحی کاربردی)
 5. گروه مهندسی معماری
 6. گروه شهرسازی (گرایش های برنامه ریزی منطقه ای، طراحی شهری)
 7. گروه حقوق (گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی)
 8. گروه مدیریت (گرایش های مدیریت صنعتی-تولید و عملیات، مدیریت بازرگانی-بازاریابی)
 9. گروه علوم سیاسی (گرایش روابط بین الملل)
 10. گروه زبان انگلیسی (گرایش آموزش زبان انگلیسی)
 11. گروه روانشناسی (گرایش روانشناسی عمومی)
 12. گروه زیست شناسی (گرایش های بیوشیمی، ژنتیک)
 13. گروه شیمی (گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه)
 14. گروه  فیزیک (گرایش های فیزیک ماده چگال، فیزیک هسته ای)
 15.  گروه گیاهپزشکی (گرایش بیماری شناسی گیاهی)
 16. گروه ریاضی (گرایش های آنالیز عددی، بهینه سازی، جبر، آنالیز)
 17. گروه علوم دامی (گرایش فیزیولوژی دام و طیور)
 18. گروه تربیت بدنی (گرایش های فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی)
 19. گروه بیوتکنولوژی (گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی)

 

دکتری پردیس :

 1. گروه مهندسی عمران (گرایش سازه)
 2. گروه علوم باغبانی (گرایش های فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی)
 3. گروه مهندسی مکانیک (گرایش های تبدیل انرژی، طراحی کاربردی)
 4. گروه فیزیک (گرایش های اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدان ها، فیزیک ماده چگال)
 5.  گروه گیاهپزشکی (گرایش حشره شناسی کشاورزی)
 6. گروه بیوتکنولوژی (گرایش بیوتکنولوژی کشاورزی)
 7. گروه تربیت بدنی (گرایش فیزیولوژی ورزشی)
 8. گروه شیمی (گرایش های شیمی فیزیک، شیمی آلی)
 9. گروه زیست شناسی (گرایش بیوشیمی)
 10. گروه جنگلداری (گرایش مدیریت جنگل)